Dibināšanas gads: 2006

NACE klasifikators: 74.90, 46.1, 46.18, 46.7

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001 un ISO 22716.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Neatkarīgais ekspertīzes birojs “GE & AL” kopš 2010. gada deklarē sevi kā CRO – Contract Research Organization – Pētījumu līgumorganizāciju kosmētikas līdzekļu pētniecības jomā.
Savā pastāvēšanas laikā uzņēmums ir sniedzis konsultatīvu palīdzību un veicis dažādas ekspertīzes vairāk nekā 35 pasūtītājiem uz vienreizēju vai ilgtermiņa līgumu pamata. Mūsu klienti ir ne tikai Latvijas, bet arī Izraēlas, Krievijas, Polijas, Baltkrievijas, kā arī citu valstu kosmētikas līdzekļu un bioloģiski aktīvu piedevu ražotāji, importētāji un izplatītāji.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Galvenie tirgi

 1. 1. Igaunija
 2. 2. Izraēla
 3. 3. Krievija
 4. 4. Ukraina
 5. 5. Vācija

Mērķa tirgi

 1. 1. Izraēla
 2. 2. Krievija
 3. 3. Somija
 4. 4. Ukraina
 5. 5. Vācija

Ieguldījumi R&D

EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Produkti

Konsultācijas un ekspertīze kosmētikas līdzekļu jomā

Kosmētikas līdzekļu ražotāju, importētāju un izplatītāju konsultēšana Latvijas un Eiropas likumdošanas jomā; kosmētikas līdzekļu Drošuma novērtējuma noformēšana, paziņojums EK portālā CPNP, kosmētikas līdzekļu receptūru un citu dokumentu ekspertīze; kosmētikas līdzekļu neatkarīgas toksikoloģiskas, dermatoloģiskas, ķīmiskas un mikrobioloģiskas testēšanas organizēšana laboratorijās.

Konsultācijas un ekspertīze uztura bagātinātāju jomā

Uztura bagātinātāju ražotāju, importētāju un izplatītāju konsultēšana atbilstoši Latvijas un Eiropas likumdošanai; dokumentu (drošības lapas, testēšanas pārskati, sertifikāti u.c.) ekspertīze (atbilstības novērtēšana) atbilstībai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Eiropas direktīvu un Regulu prasībām, uztura bagātinātāju receptūru ekspertīze.

Dibināšanas gads: 2006

NACE klasifikators: 74.90, 46.1, 46.18, 46.7

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
69381 111510 120534 145053 108748

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
Ar augstāko izglītību 3 3 3 3 3
Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a
Darbinieku skaits kopā 3 3 3 3 3

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
60538.5 45933 91807 118038 95000

Galvenie tirgi

 1. 1. Igaunija
 2. 2. Izraēla
 3. 3. Krievija
 4. 4. Ukraina
 5. 5. Vācija

Mērķa tirgi

 1. 1. Izraēla
 2. 2. Krievija
 3. 3. Somija
 4. 4. Ukraina
 5. 5. Vācija

Ieguldījumi R&D

EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
1000 1000 1000 500 500

GE&AL Neatkarīgais ekspertīzes birojs SIA 

Apraksts par uzņēmumu:

Neatkarīgais ekspertīzes birojs “GE & AL” kopš 2010. gada deklarē sevi kā CRO – Contract Research Organization – Pētījumu līgumorganizāciju kosmētikas līdzekļu pētniecības jomā.
Savā pastāvēšanas laikā uzņēmums ir sniedzis konsultatīvu palīdzību un veicis dažādas ekspertīzes vairāk nekā 35 pasūtītājiem uz vienreizēju vai ilgtermiņa līgumu pamata. Mūsu klienti ir ne tikai Latvijas, bet arī Izraēlas, Krievijas, Polijas, Baltkrievijas, kā arī citu valstu kosmētikas līdzekļu un bioloģiski aktīvu piedevu ražotāji, importētāji un izplatītāji.

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001 un ISO 22716.

Produkti

Konsultācijas un ekspertīze kosmētikas līdzekļu jomā

Kosmētikas līdzekļu ražotāju, importētāju un izplatītāju konsultēšana Latvijas un Eiropas likumdošanas jomā; kosmētikas līdzekļu Drošuma novērtējuma noformēšana, paziņojums EK portālā CPNP, kosmētikas līdzekļu receptūru un citu dokumentu ekspertīze; kosmētikas līdzekļu neatkarīgas toksikoloģiskas, dermatoloģiskas, ķīmiskas un mikrobioloģiskas testēšanas organizēšana laboratorijās.

Konsultācijas un ekspertīze uztura bagātinātāju jomā

Uztura bagātinātāju ražotāju, importētāju un izplatītāju konsultēšana atbilstoši Latvijas un Eiropas likumdošanai; dokumentu (drošības lapas, testēšanas pārskati, sertifikāti u.c.) ekspertīze (atbilstības novērtēšana) atbilstībai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Eiropas direktīvu un Regulu prasībām, uztura bagātinātāju receptūru ekspertīze.