Latvijas ķīmijas un farmācijas nozare

Latvijas inovāciju, izaugsmes un konkurences virzītājspēks, tā veicina Latvijas ilgtspēju, radot augstas pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus

Aktualitātes

22.03.2023.

Asociācija tiekas ar Baltijas Gumijas fabriku

10.03.2023.

Notikušas apmācības “Praktiskās mācības par drošības datu lapu veidošanu saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 2020/878”

02.03.2023.

Meistarklase “Apvārsnis Eiropa programmas finansējuma iespējas”

Pasākumi

30 mar

LAĶĪFA kopsapulce

14 mar

Meistarklase "Apvārsnis Eiropa programmas finansējuma iespējas"

9 mar

Praktiskās mācības par drošības datu lapu veidošanu saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 2020/878

Nozare

Uzņēmumu skaits Latvijā

Uzņēmumi

\
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija kopš 1995. gada pārstāv biedru intereses un veicina ilgtspējīgu un konkurētspējīgu nozares attīstību nacionālā un starptautiskā mērogā.

Kļūsti par biedru!

  • Lai kļūtu par Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedru, aizpildi un atsūti parakstītu iesnieguma formu uz e-pasta adresi lakifa@lakifa.lv.

  • Iesniegums tiks izskatīts tuvākajā valdes sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc saņemšanas.

  • Papildu informāciju par jaunu biedru uzņemšanu var saņemt, sazinoties ar Asociācijas izpilddirektori Zandu Jurjāni