Izglītība

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.

Aktuālie projekti

Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs

(Nr. 1.2.2.1/16/A/001)

Noslēgušies projekti

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

2014-1-LV01-KA202-000522

Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv

3.2.1.1/16/A/007