Kontakti

Raina Dūrēja-Dombrovska

Izpilddirektore

Reģistrācijas numurs:

40008010454

Rekvizīti

Banka: Swedbank, AS Swift kods: HABALV22 Konta Nr.: LV14 HABA 0001 4080 4547 3

Adrese:

Brīvības gatve 214B, 312. kab, Rīga, LV-1039

Zanda Jurjāne

Projektu vadītāja

Helga Gansone

Projektu vadītāja asistente

Rekvizīti projektiem

Banka: Swedbank, AS Swift kods: HABALV22 Konta Nr.: LV71 HABA 0551 0244 8037 5