Kontakti

Raina Dūrēja-Dombrovska

Izpilddirektore

Reģistrācijas numurs:

40008010454

Rekvizīti

Banka: Swedbank, AS
Swift kods: HABALV22
Konta Nr.: LV14 HABA 0001 4080 4547 3

Adrese:

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011

Zanda Jurjāne

Projektu vadītāja

Rekvizīti projektiem

Banka: Swedbank, AS
Swift kods: HABALV22
Konta Nr.: LV71 HABA 0551 0244 8037 5