Projekti

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija veiksmīgi īsteno dažādus projektus, iesaistot nozares uzņēmumus aktivitātēs, kas veicina nozares attīstību un konkurētspēju. Asociācijai ir liela pieredze dažādu veidu un apjomu projektu īstenošanā nacionālā un starptautiskā līmenī.

Aktuālie projekti

Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes

HIADEX Est-Lat11

Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv

3.2.1.1/16/A/007

Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs

(Nr. 1.2.2.1/16/A/001)

Noslēgušies projekti

Kvalitatīvas prakses darba tirgum

2014-1-LV01-KA202-000522