Dibināšanas gads: 2007

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001:15, ISO 14001:15

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

SIA CrossChem ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kurš ietilpst CrossChem International grupā un ir daļa no vispasaules ķīmisko preču ražotāju un izplatītāju ķēdes. Uzņēmuma biznesa pamatā ir ilgtspējīgu un dabai draudzīgu produktu ražošana, kas, apvienojot pasaules pieredzi, ļauj samazināt izmaksas un palielināt konkurētspēju. SIA CrossChem ražo AdBlue®, AUS40®, šķidros mēslošanas līdzekļus un autoķīmiju, kā arī sniedz virkni ar šiem produktiem saistītu pakalpojumu.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Galvenie tirgi

 1. 1. Čehija
 2. 2. Igaunija
 3. 3. Lietuva
 4. 4. Norvēģija
 5. 5. Polija
 6. 6. Spānija
 7. 7. Zviedrija

Mērķa tirgi

 1. 1. Itālija
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Maroka
 4. 4. Somija
 5. 5. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Parādīt līdzīgus uzņēmumus

Pēc nozares, kurā darbojas

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

2018 2019 2020 2021 2022
10791874 12318158 15525875 31805778 38315497

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

2018 2019 2020 2021 2022
Ar augstāko izglītību 15 18 25 28 32
Ar vidējo un profesionālo izglītību 14 20 22 25 27
Darbinieku skaits kopā 31 41 48 55 62

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

2018 2019 2020 2021 2022
9414673 10415240 13150000 28240000 29120000

Galvenie tirgi

 1. 1. Čehija
 2. 2. Igaunija
 3. 3. Lietuva
 4. 4. Norvēģija
 5. 5. Polija

Mērķa tirgi

 1. 1. Itālija
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Maroka
 4. 4. Somija
 5. 5. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2019 to 2023.

2018 2019 2020 2021 2022
n/a n/a n/a 97300 318300

CrossChem SIA

Apraksts par uzņēmumu:

SIA CrossChem ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kurš ietilpst CrossChem International grupā un ir daļa no vispasaules ķīmisko preču ražotāju un izplatītāju ķēdes. Uzņēmuma biznesa pamatā ir ilgtspējīgu un dabai draudzīgu produktu ražošana, kas, apvienojot pasaules pieredzi, ļauj samazināt izmaksas un palielināt konkurētspēju. SIA CrossChem ražo AdBlue®, AUS40®, šķidros mēslošanas līdzekļus un autoķīmiju, kā arī sniedz virkni ar šiem produktiem saistītu pakalpojumu.

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO 9001:15, ISO 14001:15