Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Privāta zinātniska firma, kas nodarbojas ar pētniecības un attīstības projektiem ķīmijā.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Galvenie tirgi

  1. 1. Vācija

Mērķa tirgi

  1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
  2. 2. Igaunija
  3. 3. Lietuva
  4. 4. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
133432 68979 73490 74932 45861

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
Ar augstāko izglītību 7 7 8 8 7
Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a
Darbinieku skaits kopā 7 7 8 8 7

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
81393 26638 44560 31982 28410

Galvenie tirgi

  1. 1. Vācija

Mērķa tirgi

  1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
  2. 2. Igaunija
  3. 3. Lietuva
  4. 4. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
130539 68285 14162 7368 n/a

LabochemLV SIA

Apraksts par uzņēmumu:

Privāta zinātniska firma, kas nodarbojas ar pētniecības un attīstības projektiem ķīmijā.