Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Privāta zinātniska firma, kas nodarbojas ar pētniecības un attīstības projektiem ķīmijā.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Galvenie tirgi

  1. 1. Vācija

Mērķa tirgi

  1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
  2. 2. Igaunija
  3. 3. Lietuva
  4. 4. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

2018 2019 2020 2021 2022
68979 73490 74932 45861 n/a

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

2018 2019 2020 2021 2022
Ar augstāko izglītību 7 8 8 7 n/a
Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a
Darbinieku skaits kopā 7 8 8 7 n/a

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Galvenie tirgi

  1. 1. Vācija

Mērķa tirgi

  1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
  2. 2. Igaunija
  3. 3. Lietuva
  4. 4. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2019 to 2023.

2018 2019 2020 2021 2022
68285 14162 7368 n/a n/a

LabochemLV SIA

Apraksts par uzņēmumu:

Privāta zinātniska firma, kas nodarbojas ar pētniecības un attīstības projektiem ķīmijā.