SIA Faneks piegādes ķēdes iekļaušanās braucieni

30.05.2019.

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros klastera dalībnieks SIA Faneks piedalījās pasākumos, kas veicina iekļaušanos piegādes ķēdēs un palielina eksportu: Francijā, tiekoties ar partneriem (03.2019.); Austrijā Waters partneru konferencē (04.2019.); Lielbritānijā Esco partneru konferencē (05.2019.)

Eksporta veicināšanas pasākumos tika veicināta klastera un klastera dalībnieka produktu atpazīstamība, veiktas sarunas par labāku cenu piegādi izejvielām ar esošiem sadarbības partneriem, atrasti jauni izplatītāji, uzrunāti potenciālie sadarbības partneri ar mērķi iekļauties piegādes ķēdēs un sniegt informāciju potenciālajiem sadarbības partneriem par klastera aktivitātēm.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).