Notikusi Asociācijas biedru kopsapulce

03.04.2023.

30. martā vairāk kā 35 Asociācijas biedri tikās biedru kopsapulcē RTU Zinātnes un inovāciju centrā.

Kopsapulci atklāja Asociācijas Valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis, sveicot biedrus ar iespēju tikties klātienē un runāt par uzņēmumu izvēlētajām aktuālajām tēmām – enerģētika, makroekonomikas tendences un aktualitātes ES fondu un Atveseļošanās fondu investīciju programmās.

Par aktuālo energoresursu tirgū uzstājās nozares eksperts Gunārs Valdmanis, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors un RTU pētnieks. Tika vēstīts par situāciju elektroenerģijas tirgū un prognozēm tajā, situāciju dabasgāzes tirgū, par ES līmeņa klimata un enerģētikas politikas iniciatīvām, zaļās enerģijas perspektīvām.

Par aktualitātēm ES fondu un Atveseļošanās fondu investīciju programmās biedrus iepazīstināja Ilze Lore, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktore. Tika sniegts ieskats par ekonomikas transformācijas nepieciešamību, par cilvēkkapitāla nozīmi un darba tirgu šodien, kā arī par Ekonomikas ministrijas instrumentiem, ar kuriem nākamajos 7 gados paredzēt investēt 1,6 miljr. eiro Latvijas tautsaimniecībā.

Par makroekonomikas tendencēm uzstājās Pēteris Strautiņš, Luminor bankas galvenais ekonomists. Biedri tika iepazīstināti ar makroekonomikas apskatu pasaules notikumu ietekmē, tika apskatītas prognozes Baltijā un tendences ķīmijas un farmācijas nozarē.  

Par Asociācijas īstenotajām aktivitātēm 2022. gadā atskatu sniedza Asociācijas izpilddirektore Zanda Jurjāne un par Asociācijas 2023. gada darbības virzieniem biedrus iepazīstināja izpilddirektore un valdes pārstāvji Osvalds Pugovičs un Māris Būmanis. Savukārt Valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis biedrus iepazīstināja ar 2022. gada pārskatu un šī gada budžetu.

Kopsapulces noslēgumā biedriem bija iespēja apmeklēt un iepazīties RTU Zinātnes un inovāciju centra dizaina fabriku un inovatīvu produktu izstrādes nodaļu.