Brokastis ar institūcijām – Zāļu valsts aģentūra

01.02.2022.

Šī gada 8. februārī plkst. 10:00 tiešsaistē uzsākās Asociācijas jaunais pasākumu cikls biedriem – Brokastis ar institūcijām. Pasākumu ciklā uz kopīgu satikšanos aicināti tiks Asociācijas biedri un nozarei nozīmīgas institūcijas, lai apspriestu aktuālos jautājumus. 

Cikla pirmajā pasākumā piedalījās Zāļu valsts aģentūra (ZVA). Asociācijas biedriem pasākuma ietvaros bija iespēja gūt atbildes uz sev aktuālajiem iepriekš iesūtītajiem jautājumiem.

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.