Eksporta veicināšanas aktivitātes CPhi Worldwide 2018 izstādes ietvaros,Madridē, Spānijā

15.10.2018.

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros klastera dalībnieki SIA Silv EXPO, AS Biolat, SIA Solepharm un SIA AD Smart piedalījās eksporta veicināšanas aktivitātēs CPhi Worldwide 2018 izstādes ietvaros, Madridē, Spānijā.

Pasākuma ietvaros tika veicināta klastera un klastera dalībnieku produktu atpazīstamība, uzrunāti potenciālie sadarbības partneri farmācijas produktu ražošanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības jomās, organizētas tikšanās ar esošajiem sadarbības partneriem turpmākās sadarbības attīstībai.

Izstādes ietvaros notika B2B tikšanās ar uzņēmumiem no Francijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Rumānijas, Ukrainas, Portugāles, Izraēlas, Armēnijas un citām valstīm, tika nodibināti kontakti ar vairākiem potenciāliem sadarbības partneriem un panāktas mutiskas vienošanās par turpmāko sadarbību.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).