“Brokastis ar institūcijām” – Valsts vides dienests

15.06.2022.

Ņemot vērā biedru atsaucību, Asociācija turpina pasākumu ciklu “Brokastis ar institūcijām”. Pēc asociācijas biedru izrādītās intereses 14. jūnijā uz sarunu tika uzaicināti pārstāvji no Valsts vides dienesta.

Valsts vides dienestu pārstāvēja Attīstības un uzraudzības departamenta (turpmāk – AUD) direktore Olita Matejūna, AUD Gaisa aizsardzības jomas vadītāja Inguna Pļaviņa un AUD Ķīmisko vielu pārvaldības vadītāja Kristīne Ikauniece, Atļauju pārvaldes Piesārņojuma un dabas resursu departamenta Piesārņojuma novēršanas daļas vadošā eksperte  Svetlana Petrova un Atkritumu aprites departamenta direktors Atis Treijs.

Pasākumu cikls nodrošina iespēju Asociācijas biedriem uzdot nozarei aktuālos jautājumus, uz kuriem institūcijas pārstāvji pasākuma ietvaros sniedza atbildes.

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.