Asociācija aktīvi iesaistās programmas ‘Atbalsta pasākumi nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai un to īstenošanas kārtība’ izstrādē

04.12.2023.

Kopš augusta Asociācija sadarbība ar citu nozaru asociācijām un sociālajiem partneriem regulāri piedalās noteikumu projekta ‘Atbalsta pasākumi nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai un to īstenošanas kārtība’ (projekta ID 23-TA-958) izstrādē un viedokļa sagatavošanā.  

Atbalsta programmas mērķis ir sniegt atbalstu darba devējiem darbinieku kompetences paaugstināšanai un papildu prasmju pilnveidošanai.

Atbalsts tiek paredzēts mazajiem, vidējiem un lielajiem uzņēmumiem darbinieku apmācībām. Plānotā atbalsta intensitāte 50-70%.

Vairāk par likumprojektu lasāms šeit:

https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/fd145222-0ab6-4a0a-92ad-704d1b627339/preview