Aktualitātes “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” (2. kārta)

03.02.2016.

Ir jāuzsāk aktivitātes jauna KC veidošana LV viedās specializācijas jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.

Potenciālos pētījumu pieteicējus lūdzam sazināties ar Kompetences centra administrāciju, lai saņemtu pieteikuma veidlapas.

Projektu pieteikumus jāiesūta līdz 10.03.2016.

Uz pieteikumu bāzes tiks veidota jaunā KC startēģija. Paredzamais KC nosaukums “Farmācijas, Biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju KC”.

Iesniedzamie dokumenti:

1) pieteikuma veidlapa;

2) tāme;

3) pēdējo 3 gadu pārskati;

4) Mazā vidējā komersanta deklarācija (nav sniedzama lielajiem komersantiem);

5) prezentācija;

6) citi dokumenti (ja attiecināms).