5.oktobrī plkst.9:00-17:00 apmācības “Kosmētikas likumdošanas un drošuma prasības”

29.09.2022.

Cena:  160,50 euro + PVN

Asociācija piedāvā iespēju pieteikties mācībām un saņemt ES fondu līdzfinansējumu 30-70%* apmērā.

Apmācībās iekļautās tēmas:

  • Regula 1223/2009, tās grozījumi; vadlīnijas, LR MK not. 354.; u.c. normatīvie akti;
  • Uzraugošās iestādes Latvijā;
  • Ražotāju, importētāju un izplatītāju atbildības līmeņi, pienākumi;
  • Kosmētikas līdzekļu drošums, iespējamās bīstamības un riski;
  • Robežprodukti (borderline) – principi, atšķiršana;
  • Sastāvdaļu aizliegumi un ierobežojumi;.
  • CPNP kosmētikas paziņošanas datu bāze: kas tas ir, kā notiek pieteikšanās, reģistrēšanās, produktu paziņošana;
  • Kosmētikas līdzekļa drošuma novērtējuma galvenie principi: Produkta lieta (A.daļa) – vispārīgs saturs, gatava drošuma ziņojuma (B.daļa) praktiskā pielietošana.

Pasniedzēji: Ieva Vanaga, SIA “Kompetences centrs”

Norises vieta: Alekša ielā 7 -32a, Rīgā

* Asociācija individuāli izvērtēs katra uzņēmuma atbilstību ES finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Iespējamais atbalsta apmērs tiek noteikts apmācību izmaksām atbilstoši uzņēmuma statusam: mazais uzņēmums – 70%, vidējais – 60%, lielais – 50% vai 30%. Atbalsts tiek piemērots no summas 150 euro.

Uzņēmumus, kuriem minētās darbinieku apmācības būtu aktuālas, kā arī par iespēju saņemt atbalstu citām apmācību programmām projekta ietvaros, lūdzam sazināties ar Asociācijas pārstāvi Inesi Popovu (projekti@lakifa.lv; +371 26011284).