Dibināšanas gads: 1993

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO9001
ISO17025
GMP

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

SIA Faneks Baltijas tirgū piedāvā produktus un pakalpojumus ražotnēm un laboratorijām, kas strādā ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un pārtikas nozarēs, kā arī izglītības laboratorijām. Vairāk kā 25 gadu laikā uzņēmums ir radījis unikālu kolektīvu, kas apvieno pieredzi un jaunatnes enerģiju, ekspertu zināšanas laboratoriju procesos un ražošanā un sniedz daudzpusēju palīdzību klientiem.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Galvenie tirgi

 1. 1. Austrija
 2. 2. Baltkrievija
 3. 3. Krievija
 4. 4. Vācija

Mērķa tirgi

 1. 1. Austrālija
 2. 2. Baltkrievija
 3. 3. Krievija
 4. 4. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

Produkti

Kalibrēšanas un testēšanas laboratorija

ISO-17025 akreditēta kalibrēšanas un testēšanas laboratorija. Ar virzuli aktivizētu šķidruma uzglabāšanas ierīču, piemēram, pipešu un titratoru, kalibrēšana; tīro telpu, tīro solu un lamināru iekārtu kvalificēšana; termiski kontrolētu telpu (autoklāvu, inkubatoru, saldētavu) testēšana un kvalificēšana

Hromatogrāfijas laboratorija

ISO-9001 akreditēta metožu izstrādes laboratorija. HPLC un UPLC, un LC/MS metožu izstrāde farmācijas un pārtikas piedevu nozarei. Farmaceitisko vielu, pārtikas piedevu, ekstraktu kontraktanalīze.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
3048844 4208096 5021488 2455696 3654099

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
Ar augstāko izglītību n/a n/a 15 17 17
Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a
Darbinieku skaits kopā n/a n/a 16 19 20

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Miljoni EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
n/a n/a 1251101 1040322 1460247

Galvenie tirgi

 1. 1. Austrija
 2. 2. Baltkrievija
 3. 3. Krievija
 4. 4. Vācija

Mērķa tirgi

 1. 1. Austrālija
 2. 2. Baltkrievija
 3. 3. Krievija
 4. 4. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Avots: Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas apkopotie dati no 2013 līdz 2017. gadam.

2013 2014 2015 2016 2017
n/a n/a n/a n/a 10341

FANEKS SIA 

Apraksts par uzņēmumu:

SIA Faneks Baltijas tirgū piedāvā produktus un pakalpojumus ražotnēm un laboratorijām, kas strādā ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un pārtikas nozarēs, kā arī izglītības laboratorijām. Vairāk kā 25 gadu laikā uzņēmums ir radījis unikālu kolektīvu, kas apvieno pieredzi un jaunatnes enerģiju, ekspertu zināšanas laboratoriju procesos un ražošanā un sniedz daudzpusēju palīdzību klientiem.

Spēkā esošie sertifikāti:

ISO9001
ISO17025
GMP

Produkti

Kalibrēšanas un testēšanas laboratorija

ISO-17025 akreditēta kalibrēšanas un testēšanas laboratorija. Ar virzuli aktivizētu šķidruma uzglabāšanas ierīču, piemēram, pipešu un titratoru, kalibrēšana; tīro telpu, tīro solu un lamināru iekārtu kvalificēšana; termiski kontrolētu telpu (autoklāvu, inkubatoru, saldētavu) testēšana un kvalificēšana

Hromatogrāfijas laboratorija

ISO-9001 akreditēta metožu izstrādes laboratorija. HPLC un UPLC, un LC/MS metožu izstrāde farmācijas un pārtikas piedevu nozarei. Farmaceitisko vielu, pārtikas piedevu, ekstraktu kontraktanalīze.