Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) sadarbībā ar Tartu zinātnisko parku (projekta vadošais partneris) un SIA “Baltijas konsultācijas” īsteno pārrobežu sadarbības projektu Est-Lat11 “Augstas pievienotās vērtības produktu eksporta mārketings un agrīnā posma veicināšanas aktivitātes” (HIADEX).

Projekta galvenais mērķis ir palielināt eksporta spējas Igaunijas un Latvijas augstas pievienotās vērtības produktu ražotājiem, izstrādājot mārketinga stratēģiju Singapūras un Malaizijas tirgum un ieviešot agrīnā posma reklāmas aktivitātes. Projekts ir veidots, lai apvienotu projekta partneru savstarpēji papildinošās zināšanas un prasmes, atbalstot mazos un vidējos uzņēmumus programmas teritorijā, lai sasniegtu jaunus eksporta tirgus. Izmantojot zāļu un uztura bagātinātāju ražošanu kā piemēru, paredzams izstrādāt vadlīnijas eksportam uz Malaiziju un Singapūru. Šīs vadlīnijas būs piemērojamas arī citām ražošanas nozarēm, un palielinās projekta partneru institucionālo kapacitāti, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un sniegtu atbalstu uzņēmumiem eksporta attīstībai.

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Izstrādāt mārketinga stratēģiju Malaizijas un Singapūras tirgum, t. i., analizējot tirgu, izstrādāt tirgus iekarošanas vadlīnijas
  • Izstrādāt kopīgu produktu portfeli eksportam uz Malaiziju un Singapūru, kā arī mārketinga (reklāmas) materiālus
  • Īstenot agrīnā posma veicināšanas pasākumus Āzijā, tai skaitā gadatirgus un B2B tikšanās, lai izveidotu tirdzniecības saites un reklamētu izvēlētos produktus.

Mārketinga stratēģija mērķa tirgos tiks izstrādāta, veicot pētījumu par zāļu un uztura bagātinātāju nozares tirgu, lai izvērtētu eksporta iespējamību un noteiktu perspektīvākos Latvijas un Igaunijas produktus. Pētījums sniegs informāciju par aspektiem, kas uzņēmumiem agrīnajā stadijā palīdz ienākt tirgū un reklamēties visefektīvākajā veidā. Tiks izstrādāts kopīgs produktu portfelis, kurā ietilps Latvijas un Igaunijas produkti, kas tiks adaptēti Malaizijas un Singapūras tirgum. Izstrādātie mārketinga materiāli, piemēram, brošūras un audio un video klipi, tiks izmantoti agrīnā posma reklāmas pasākumos Malaizijā un Singapūrā. Projektā paredzēts noorganizēt līdz pat 20 B2B tikšanās.

Projekts tiek īstenots no 2017. gada maija līdz 2018. gada oktobra beigām.

Kopējais projekta finansējums ir 346’010 EUR, no kuriem Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 294’108,50 EUR. LAĶĪFA projekta budžets ir 66’698 EUR, no tiem 56 693,30 ir ERAF līdzfinansējums.

Projekta rezultāti:

Atruna: Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu

Projekts Nr. HIADEX Est-Lat11