Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) ir viena no izcilākajām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) fakultātēm pēc pētniecības potenciāla, ārējā finansējuma un pētniecības infrastruktūras līmeņa. MLĶF veic ķīmisko ražotāju pasūtītos zinātniskos pētījumus un līgumdarbus.
MLĶF nodrošina virkni profesionālo un akadēmisko bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmu ķīmiskās rūpniecības jomā: "Ķīmijas tehnoloģija", "Ķīmija", "Lietišķā ķīmija", "Rūpnieciskā farmācija” (kopīga studiju programma ar Rīgas Stradiņa universitāti), " Materiālu nanotehnoloģijas" un "Materiālzinātne" - RTU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas realizē apmācību šajās studiju programmās (izņēmums ir programma "Ķīmija"). Kopējais MLĶF studējošo skaits svārstās ap 550-600, no tiem ap 250 ir minētajās programmās studējošie.
Programma "Ķīmijas tehnoloģija" paredz ķīmijas un ķīmijas inženierzinātņu teorētisko pamatu apguvi, praktisko iemaņu iegūšanu mācību un pētniecības laboratorijās, kā arī praksi specialitātē. Programma paredz specializēšanos kādā no sekojošiem virzieniem:
• Bioloģiski aktīvās vielas un to zāļu formas,
• Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija,
• Polimēru materiālu ķīmija un tehnoloģija,
• Silikātu materiālu ķīmija un tehnoloģija,
• Vides inženierzinības,
• Vispārējā ķīmijas tehnoloģija.
Vienlaikus ar teorētiskajām zināšanām kvalifikācijas darba izstrādes laikā un specializējoties studenti apgūst pētnieciskā darba metodes un tehniku, kā arī praktiskās iemaņas darbam uzņēmumos. Ķīmijas inženierzinātņu apguve ļauj strādāt dažādu nozaru uzņēmumos, kur nepieciešami vadošie inženierzinātņu speciālisti, kas var vadīt ķīmiskos procesus, nodrošināt kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un aprīkojumu, spēj radīt, izstrādāt un ieviest jaunas inovatīvas tehnoloģijas.
Šādas zināšanas ir nepieciešamas, lai strādātu dažādu produktu un materiālu testēšanas, kvalitātes kontroles un pētniecības laboratorijās. Studiju programmas absolventi strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmijas, biotehnoloģijas un farmaceitisko produktu, pārtikas, kosmētikas, degvielas, koksnes, keramikas, tekstilmateriālu un būvmateriālu apstrādi un ražošanu, kā arī pētniecības un kvalitātes kontroles laboratorijās, zinātniski-pētnieciskajos institūtos un rūpniecības uzņēmumos.

Kādās jomās meklē sadarbību

  • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Parādīt līdzīgus uzņēmumus

Pēc nozares, kurā darbojas

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Kādās jomās meklē sadarbību

  • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Ieguldījumi R&D

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Apraksts par uzņēmumu:

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte (MLĶF) ir viena no izcilākajām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) fakultātēm pēc pētniecības potenciāla, ārējā finansējuma un pētniecības infrastruktūras līmeņa. MLĶF veic ķīmisko ražotāju pasūtītos zinātniskos pētījumus un līgumdarbus.
MLĶF nodrošina virkni profesionālo un akadēmisko bakalaura, maģistra un doktorantūras studiju programmu ķīmiskās rūpniecības jomā: "Ķīmijas tehnoloģija", "Ķīmija", "Lietišķā ķīmija", "Rūpnieciskā farmācija” (kopīga studiju programma ar Rīgas Stradiņa universitāti), " Materiālu nanotehnoloģijas" un "Materiālzinātne" - RTU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas realizē apmācību šajās studiju programmās (izņēmums ir programma "Ķīmija"). Kopējais MLĶF studējošo skaits svārstās ap 550-600, no tiem ap 250 ir minētajās programmās studējošie.
Programma "Ķīmijas tehnoloģija" paredz ķīmijas un ķīmijas inženierzinātņu teorētisko pamatu apguvi, praktisko iemaņu iegūšanu mācību un pētniecības laboratorijās, kā arī praksi specialitātē. Programma paredz specializēšanos kādā no sekojošiem virzieniem:
• Bioloģiski aktīvās vielas un to zāļu formas,
• Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija,
• Polimēru materiālu ķīmija un tehnoloģija,
• Silikātu materiālu ķīmija un tehnoloģija,
• Vides inženierzinības,
• Vispārējā ķīmijas tehnoloģija.
Vienlaikus ar teorētiskajām zināšanām kvalifikācijas darba izstrādes laikā un specializējoties studenti apgūst pētnieciskā darba metodes un tehniku, kā arī praktiskās iemaņas darbam uzņēmumos. Ķīmijas inženierzinātņu apguve ļauj strādāt dažādu nozaru uzņēmumos, kur nepieciešami vadošie inženierzinātņu speciālisti, kas var vadīt ķīmiskos procesus, nodrošināt kvalitāti, spēj izstrādāt jaunas metodes un aprīkojumu, spēj radīt, izstrādāt un ieviest jaunas inovatīvas tehnoloģijas.
Šādas zināšanas ir nepieciešamas, lai strādātu dažādu produktu un materiālu testēšanas, kvalitātes kontroles un pētniecības laboratorijās. Studiju programmas absolventi strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ķīmijas, biotehnoloģijas un farmaceitisko produktu, pārtikas, kosmētikas, degvielas, koksnes, keramikas, tekstilmateriālu un būvmateriālu apstrādi un ražošanu, kā arī pētniecības un kvalitātes kontroles laboratorijās, zinātniski-pētnieciskajos institūtos un rūpniecības uzņēmumos.