Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Galvenie tirgi

  1. 1. Čehija
  2. 2. Krievija

Mērķa tirgi

  1. 1. Lielbritānija
  2. 2. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
689471 600690 13365 268923 209659

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
Ar augstāko izglītību 1 1 1 1 1
Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a 1 1
Darbinieku skaits kopā 3 1 1 2 2

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
551793 510587 9356 147908 157244

Galvenie tirgi

  1. 1. Čehija
  2. 2. Krievija

Mērķa tirgi

  1. 1. Lielbritānija
  2. 2. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2017 to 2021.

2017 2018 2019 2020 2021
n/a n/a 1337 80677 104829