Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

ChromSword holds leading positions in automation of method development. Our intelligent software is used at different largest pharma laboratories worldwide. ChromSword team is a group of high skilled HPLC and IT specialists that transfer their knowledge in powerful method development and validation software.

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Galvenie tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Japāna
 3. 3. Vācija

Mērķa tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Austrija
 3. 3. Japāna
 4. 4. Vācija

Kādās jomās meklē sadarbību

 • Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
 • Farmaceitiskie produkti
 • Izejvielu, reaģentu un aprīkojuma piegāde
 • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs
 • Ķīmiskās vielas un reaģenti

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

Produkti

ChromSwordAuto

Balstoties uz šķidrumu hromatogrāfijas teoriju un praksi, ChromSwordAuto programmatūra nozīmīgi taupa laiku un naudu HPLC metožu izstrādē. Unikālā, pilnībā automatizētā HPLC metožu izstrāde ļauj attīstīt un optimizēt metodes pat komplicētākajiem maisījumiem rekordīsā laikā.

AutoRobust

Saskaņā ar ICH atbilstošā analītiskā procesa attīstības posmā ir jāizvērtē tā stabilizācija. AutoRobust ir programmatūra automātiskai HPLC metožu stabilizācijas izvērtēšanai, padarot tās stabilas un nodrošinot vieglu metožu pārnesi.

DataSystem

Ir zemu izmaksu, viegli lietojama hromatogrāfijas datu sistēma vienkāršai paraugu pārbaudei. Tā nodrošina analīzes platformu, lai radītu viskomplicētākās fāzes dažu sekunžu laikā, piemērojot nepieciešamās izmaiņas, lai pārslēgtu kolonnas, šķīdinātājus, buferšķīdumus utt. pilnībā automātiski, tostarp automātiskas ārējās un iekšējās standarta metodes paraugu analīzei un ziņojumu izstrādei.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

2018 2019 2020 2021 2022
303500 408515 387527 455061 n/a

Darbinieku skaits kopā un pēc izglītības pēdējos 5 gados

Cilvēki

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2018 to 2022.

2018 2019 2020 2021 2022
Ar augstāko izglītību 5 6 6 6 n/a
Ar vidējo un profesionālo izglītību n/a n/a n/a n/a n/a
Darbinieku skaits kopā 5 6 6 6 n/a

Kādās jomās meklē sadarbību

 • Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
 • Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
 • Farmaceitiskie produkti
 • Izejvielu, reaģentu un aprīkojuma piegāde
 • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs
 • Ķīmiskās vielas un reaģenti

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Galvenie tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Japāna
 3. 3. Vācija

Mērķa tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Austrija
 3. 3. Japāna
 4. 4. Vācija

Ieguldījumi R&D

Tūkstoši EUR

Source: Data collected by the Association of Latvian Chemical and Pharmaceutical Entrepreneurs from 2019 to 2023.

2018 2019 2020 2021 2022
38700 66207 90129 79783 n/a

CHROMSWORD SIA

Apraksts par uzņēmumu:

ChromSword holds leading positions in automation of method development. Our intelligent software is used at different largest pharma laboratories worldwide. ChromSword team is a group of high skilled HPLC and IT specialists that transfer their knowledge in powerful method development and validation software.

Produkti

ChromSwordAuto

Balstoties uz šķidrumu hromatogrāfijas teoriju un praksi, ChromSwordAuto programmatūra nozīmīgi taupa laiku un naudu HPLC metožu izstrādē. Unikālā, pilnībā automatizētā HPLC metožu izstrāde ļauj attīstīt un optimizēt metodes pat komplicētākajiem maisījumiem rekordīsā laikā.

AutoRobust

Saskaņā ar ICH atbilstošā analītiskā procesa attīstības posmā ir jāizvērtē tā stabilizācija. AutoRobust ir programmatūra automātiskai HPLC metožu stabilizācijas izvērtēšanai, padarot tās stabilas un nodrošinot vieglu metožu pārnesi.

DataSystem

Ir zemu izmaksu, viegli lietojama hromatogrāfijas datu sistēma vienkāršai paraugu pārbaudei. Tā nodrošina analīzes platformu, lai radītu viskomplicētākās fāzes dažu sekunžu laikā, piemērojot nepieciešamās izmaiņas, lai pārslēgtu kolonnas, šķīdinātājus, buferšķīdumus utt. pilnībā automātiski, tostarp automātiskas ārējās un iekšējās standarta metodes paraugu analīzei un ziņojumu izstrādei.