Dibināšanas gads: 1957

Spēkā esošie sertifikāti:

LRP sertifikāts Nr. ZVA/LV/2013/012H Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes laboratorijai

Kopsavilkums:
neatkarīgs valsts pētnieciskais institūts (kopš 1957. gada), kas nodrošina pilna apjoma pētnieciskos darbus jaunu zāļu izstrādei un ieviešanai
236 PLE darbinieki, no kuriem 189 ir zinātniskā personāla darbinieki, t. sk. Dr. un MSc;
aizņem aptuveni 5000 m2 pilnībā aprīkotu laboratorijas platību;
vairāk nekā 60 gadus ilga zāļu konstruēšanas pieredze;
patstāvīgi vai kopā ar partneriem institūtā radīti 18 oriģināli ārstniecības līdzekļi un ieviestas vairāk nekā 70 oriģinālas tehnoloģijas zināmu zāļu vielu iegūšanai
Stiprās puses:
spēcīgas pieredzējušu organiskās ķīmijas pētnieku grupas, kas var atrisināt vissarežģītākos uzdevumus;
augsta līmeņa analītiskās ķīmijas metožu pieejamība un iespējas izmantot sarežģītas struktūras noskaidrošanas metodes (piem., daudzdimensiju KMR, rentgenstruktūranalīze u.c.);plašs labi atstrādātu in vivo, ex vivo and in vitro farmakoloģisko pārbaužu klāsts;
efektīva starpdisciplināra ķīmiķu, farmakologu, modelētāju un citu jomu profesionāļu sadarbība, nodrošinot lielāku veiksmīgo risinājumu īpatsvaru.

Galvenie tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Šveice
 4. 4. Vācija
 5. 5. Zviedrija

Mērķa tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Šveice
 4. 4. Vācija
 5. 5. Zviedrija

Kādās jomās meklē sadarbību

 • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Produkti

Zāļvielu izveide un priekšklīniskā izpēte

LOSI veic zāļvielu atklāšanas pieeju, kas ietver līdersavienojumu identificēšanu un to tālāku optimizāciju par zāļvielu kandidātiem, zāļvielu dizainu, bioloģiskās aktivitātes noteikšanu un ADMET profila izpēti. Zāļvielu atklāšanas posmus iespējams integrēt arī ar sadarbības partneru pētnieciskajām aktivitātēm.

Zāļvielu ražošanas procesu izveide

OSI izstrādā sintēzes ceļus oriģinālo un patentbrīvo AFV ražošanai. Pētnieciskais darbs šajā jomā ietver ražošanas prasībām atbilstošu sintēzes un analītisko protokolu izveidi. Izvēlēto sintēzes ceļu iespējams validēt OSI kilogramu apjoma laboratorijā.

Apgrozījums pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Kādās jomās meklē sadarbību

 • Izglītība un zinātniskās pētniecības darbs

Eksporta apjoms pēdējos 5 gados

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

Galvenie tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Šveice
 4. 4. Vācija
 5. 5. Zviedrija

Mērķa tirgi

 1. 1. Amerikas Savienotās Valstis
 2. 2. Lielbritānija
 3. 3. Šveice
 4. 4. Vācija
 5. 5. Zviedrija

Ieguldījumi R&D

Dati nav pieejami

Dati nav pieejami

Empty chart placeholder

ATVASINĀTA PUBLISKA PERSONA LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTS

Apraksts par uzņēmumu:

Kopsavilkums:
neatkarīgs valsts pētnieciskais institūts (kopš 1957. gada), kas nodrošina pilna apjoma pētnieciskos darbus jaunu zāļu izstrādei un ieviešanai
236 PLE darbinieki, no kuriem 189 ir zinātniskā personāla darbinieki, t. sk. Dr. un MSc;
aizņem aptuveni 5000 m2 pilnībā aprīkotu laboratorijas platību;
vairāk nekā 60 gadus ilga zāļu konstruēšanas pieredze;
patstāvīgi vai kopā ar partneriem institūtā radīti 18 oriģināli ārstniecības līdzekļi un ieviestas vairāk nekā 70 oriģinālas tehnoloģijas zināmu zāļu vielu iegūšanai
Stiprās puses:
spēcīgas pieredzējušu organiskās ķīmijas pētnieku grupas, kas var atrisināt vissarežģītākos uzdevumus;
augsta līmeņa analītiskās ķīmijas metožu pieejamība un iespējas izmantot sarežģītas struktūras noskaidrošanas metodes (piem., daudzdimensiju KMR, rentgenstruktūranalīze u.c.);plašs labi atstrādātu in vivo, ex vivo and in vitro farmakoloģisko pārbaužu klāsts;
efektīva starpdisciplināra ķīmiķu, farmakologu, modelētāju un citu jomu profesionāļu sadarbība, nodrošinot lielāku veiksmīgo risinājumu īpatsvaru.

Spēkā esošie sertifikāti:

LRP sertifikāts Nr. ZVA/LV/2013/012H Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes laboratorijai

Produkti

Zāļvielu izveide un priekšklīniskā izpēte

LOSI veic zāļvielu atklāšanas pieeju, kas ietver līdersavienojumu identificēšanu un to tālāku optimizāciju par zāļvielu kandidātiem, zāļvielu dizainu, bioloģiskās aktivitātes noteikšanu un ADMET profila izpēti. Zāļvielu atklāšanas posmus iespējams integrēt arī ar sadarbības partneru pētnieciskajām aktivitātēm.

Zāļvielu ražošanas procesu izveide

OSI izstrādā sintēzes ceļus oriģinālo un patentbrīvo AFV ražošanai. Pētnieciskais darbs šajā jomā ietver ražošanas prasībām atbilstošu sintēzes un analītisko protokolu izveidi. Izvēlēto sintēzes ceļu iespējams validēt OSI kilogramu apjoma laboratorijā.