Projekta ietvaros izveidots video stāsts par ķīmijas un farmācijas nozaru pakalpojumiem

01.02.2021.

Projekta Nr.3.2.1./16/A/007 “Latvijas dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” nozares reputācijas integrētās mārketinga komunikācijas kampaņas ietvaros izveidots video stāsts par ķīmijas un farmācijas nozaru pakalpojumiem.