Praktiskās mācības par drošības datu lapu veidošanu saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 2020/878

01.02.2023.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija aicina pieteikties uz semināru ‘Praktiskās mācības par drošības datu lapu veidošanu saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr.2020/878’, kurā piedalīsies eksperti no SIA Kompetences centrs, Veselības inspekcijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, bīstamo kravu pārvadātāja SIA STABBURAG un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra.

Norise: 09.03.2023.

Norises laiks: 9:00 – 17:00 (ierašanās un reģistrācija no 8:30)

Norises vieta: Elizabetes iela 21, Rīga, viesnīcas MONIKA konferenču telpa GLORY

Dalības maksa: 245 euro ar PVN biedriem; 265 euro ar PVN uzņēmumiem, kas nav Asociācijas biedri.

Pieteikšanās līdz š.g. 15.februārim, aizpildot reģistrācijas formu ŠEIT

Asociācija individuāli sazināsies ar uzņēmumiem, kuru rādītāji būs atbilstoši ERAF atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Tiem uzņēmumiem būs iespēja pieteikties ERAF atbalstam: mazais uzņēmums – 70%, vidējais – 60%, lielais – 50% vai 30%.

Iegūt papildus informāciju par semināru iespējams sazinoties ar Asociācijas projektu vadītāju Inesi Popovu (projekti@lakifa.lv; +371 26011284)

Semināra lektori:

Sandra Matīsa

Sandra Matīsa no 2021. gada strādā par ķīmiķi Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļā, līdz tam 10 gadus pieredze darbā par ķīmiķi Valsts ieņēmumu dienesta Muitas laboratorijā. Sanda Matīsa ir ieguvusi LU bakalaura grādu ķīmijā, un vēlāk studējusi RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē.


Inese Mārtiņsone

Inese Martinsone vairāk kā 25 gadus vada un arī ieņem vadošās pētnieces amatu Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorijā. Kopš 2015.gada ieņem tehniskā eksperta amatu Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā. Inese Mārtiņsone ir biedre tādās starptautiskās organizācijās kā International Society of Exposure Sciences un Global Council of Nutrition, Environment and Health. Inese Mārtiņsone ir ieguvusi izglītību Latvijas universitātē, bakalaura grādu ķīmijā, maģistra grādu dabaszinātnēs (analītiskā ķīmija), kā arī Rīgas Stradiņa universitātē doktora grādu medicīnā, darba un vides veselības jomā.


Maija Rumpētere

Maijai Rumpēterei ir vairā kā 15 gadu darba pieredze Veselības inspekcijā. Šobrīd strādājot kā Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas vadītāja.


Andrejs Ozoliņš

Andrejam Ozoliņam ir vairāk kā 15 gadus darba pieredze Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. No 2014. gada pedagogs Mācību centrā Liepa vadot apmācības ‘Ugunsdrošība un civilā aizsardzība’. Andrejs ir ieguvis izglītību Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā, kā arī RTU Inženierekonomikas fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūtā un LU Darba vides aizsardzība un ekspertīzē.


Aleksandrs Šatohins

Aleksandrs Šatohins ir sertificēts bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomnieks. No 2015. gada konsultē uzņēmumus bīstamo kravu uzglabāšanas, nosūtīšanas un pārvadājumu jautājumos. 


Ieva Vanaga

Ievai Vanagai ir vairāk kā 20 gadu darba pieredze ķīmijas nozarē. No 2010. gada vada SIA Kompetences centrs, kā arī aktīvi pasniedz kosmētikas un ķīmijas apmācības, ir vairāku apmācību kursu autore. Ieva Vanaga ir ieguvusi maģistra grādu RTU programmā Visaptverošā kvalitātes vadība un pirms tam Medicīnas māsas izglītību Latvijas Medicīnas akadēmijā.