Pasniegtas “Ekselences balvas” un stipendijas izcilākajiem skolotājiem

02.11.2022.

1.novembrī svinīgā ceremonijā “Ekselences balvas” un stipendijas 1400 eiro apmērā saņēmuši valstī profesionālākie skolotāji ķīmijā, fizikā, bioloģijā, matemātikā un vācu valodā.

“Ekselences balvu” ķīmijā ieguva Sandra Ziemele no Līvānu 1. vidusskolas, fizikā – Kārlis Daģis no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, bioloģijā – Lāsma Krastiņa no Bauskas Valsts ģimnāzijas, vācu valodā Kirils Soklakovs no J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolas.

Balva ir izglītības ekspertu un uzņēmēju kopīgi radīta iniciatīva, lai pateiktu paldies un izceltu tos skolotājus, kuru sniegums kalpo par mērauklu izcilam pedagoga darbam 21. gadsimtā.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociācija kā pasākuma mecenāts ik gadu atbalsta Ekselences balvas pasniegšanu izcilākajiem skolotājiem.

“Ekselences balvu” jau desmito gadu organizē LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar LU Fondu, Valsts izglītības satura centru, Izglītības un zinātnes ministriju. Šogad rīkotājiem pievienojusies arī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte.

Atbalsts realizēts ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas īstenoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).