Pasniegtas Ekselences balvas 2017 inovatīvākajiem skolotājiem

21.02.2018.

Ekselences balvas fināla kārta norisinājās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā un apbalvošanas ceremonija Latvijas Universitātē 2018.gada 21.februārī.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas asociācija ik gadu atbalsta Ekselences balvas pasniegšanu inovatīvākajiem skolotājiem.

Dienas garumā atlasītie labākie skolotāji no visas Latvijas tiekas uz finālu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, kurā apspriež mācību metodes un sacenšas par ekselences titulu. Finālā 25 labākie matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas un ekonomikas skolotāji, modelē un vada mācību stundas, risina metodiskus uzdevumus, demonstrē savu pieeju ar efektīviem, radošiem paņēmieniem, savstarpēji apmainās ar inovatīvām idejām.

Balvas mērķis ir izcelt un novērtēt eksakto mācību priekšmetu skolotājus, kuru stundas ir aizraujošas un interesantas, skolēniem dod iespēju pašiem domāt, eksperimentēt, lietot mūsdienīgas tehnoloģijas, domāt inovatīvi.

Skolotāju Ekselences balva laureāti:

Fizika – Ilgonis Vilks, Jūrmalas Alternatīvā skola.

Ķīmija – Agnese Freiberga, Jelgavas Valsts ģimnāzija.

Bioloģija – Līga Ragaine, Madonas Valsts ģimnāzija.

Matemātika – Aleksandra Ivanova, Zvejniekciema vidusskola.

Ekonomika – Agnese Slišāne, Ogres 1. vidusskola.

Apsveicam ar iegūto balvu un  lai turpmāk daudz patīkamu stundu kopā ar skolēniem.

Projekts realizēts ar Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas īstenoto Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).