Notikušas apmācības “Praktiskās mācības par drošības datu lapu veidošanu saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 2020/878”

10.03.2023.

9. martā sadarbībā ar Asociāciju notika apmācības “Praktiskās mācības par drošības datu lapu veidošanu saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 2020/878”.

Apmācību laikā dalībnieki saņēma detalizētu informāciju par katru drošības datu lapu iedaļu veidošanu īpaši uzsverot izmaiņas, kas stājušās spēkā saskaņā ar Komisijas regulu (ES) Nr. 2020/878.

Lai sniegtu pēc iespējas plašāku informāciju apmācības pasniedza vairāki eksperti: Ieva Vanaga (SIA Kompetences centrs), Maija Rumpētere (Veselības inspekcija), Inese Martinsone (Rīgas Stradiņa universitāte), Andrejs Ozoliņš (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), Aleksandrs Šatohins (bīstamo kravu pārvadātājs SIA STABBURAG) un Sandra Matīsa (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs).

Apmācībās piedalījās 34 dalībnieki no 17 nozares uzņēmumiem.

Apmācības notika projekta “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs (2016 – 2022)” ietvaros, projekta numurs: 1.2.2.1/16/A/001.