Life Science Cluster of Latvia ir saņēmis Eiropas Klasteru Izcilības iniciatīvas Bronzas novērtējumu

22.04.2020.

2020. gada februārī, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, tika veikts audits Klastera vadības sistēmas kvalitātei, dzīvotspējai un sasniegtajiem rezultātiem. Life Science Cluster of Latvia ir viens no sešiem klasteriem Latvijā, kam piešķirts Bronzas novērtējums.

Iegūtais novērtējums dod Klasterim starptautisku atpazīstamību un paplašina iespējas starptautiskā sadarbības tīkla veidošanā, iesaistoties internacionālos projektos.  

Kopš 2012.gada LAKIFA vada Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteri, lai veicinātu sadarbību starp dzīvības zinātņu nozares komersantiem un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām.