LAĶĪFA kopsapulce

24.02.2023.

LAĶĪFA biedru kopsapulce norisināsies 30.03.2023. plkst. 15:00 RTU Zinātnes un inovāciju centrā, Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā.

Kopsapulcē esam aicinājuši uzstāties ekspertus par Biedru izvēlētajām aktuālajām tēmām – enerģētika, makroekonomika un tās tendences nākamajiem trīs gadiem, aktualitātes ES fondu un Atveseļošanās fonda investīciju programmās. Iepazīstināsim ar LAĶĪFA 2022. gadā paveikto un 2023. gadā plānoto.

Kopsapulces darba programma šeit:

Savu dalību kopsapulcē lūdzam apstiprināt ar reģistrācijas pieteikumu: Reģistrācija