Izveidots nozares buklets “Eksportspējīgi pakalpojumi un produkti”

22.01.2019.

Kampaņas “Ķīmijas un farmācijas nozares reputācijas veidošana vietējā un ārvalstu tirgos” ietvaros radīts LAKIFA biedru buklets. Iekļauta informācija par biedru saimniecisko darbību un attēloti  uzņēmuma produkti vai pakalpojumi, tādējādi radot priekšstatu par Latvijas nozares uzņēmumiem. Informācija attēlota angļu valodā, paplašinot informāciju par nozari ārvalstu tirgos.
Bukletu elektroniskā versijā var apskatīt šeit:
Buklets izveidots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv (2016-202)” ietvaros (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).