Eksporta veicināšanas aktivitātes Kazahstānā un Uzbekistānā

27.02.2019.

Projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros klastera dalībnieks SIA Larifāns piedalījās eksporta veicināšanas aktivitātēs Kazahstānā un Uzbekistānā, 18.-25.02.2019.

Pasākuma ietvaros tika veicināta klastera un klastera dalībnieka produktu atpazīstamība, uzrunāti potenciālie sadarbības partneri ar mērķi palielināt uzņēmuma eksportu un sniegt informāciju potenciālajiem sadarbības partneriem par klastera aktivitātēm.

Aktivitātes laikā notika B2B tikšanās ar partneriem un potenciāliem partneriem no Uzbekistānas un Kazhastānas, kā arī valsts iestādēm par turpmāko sadarbību. Notika tikšanās par pretvīrusu un imunmodulatoru tirgus iespējām Kazahstānā un Uzbekistānā. Tika noslēgti mutiski līgumi ar jaunajiem sadarbības partneriem, aptieku tīkliem un farmaceitisko produktu vairumtirgotājiem.

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).