“Brokastis ar institūcijām” – Veselības inspekcija

25.04.2022.

Apkopojot biedru izrādīto interesi, Asociācija izsludinājusi pieteikšanos uz cikla “Brokastis ar institūcijām” pasākumu, kur uzaicināti pārstāvji no Veselības inspekcijas.

Pasākuma norise: š.g. 3. maijā, plkst 10:00 online vidē. 

Jaunais pasākumu cikls nodrošina iespēju Asociācijas biedriem uzdot nozarei aktuālos jautājumus, uz kuriem institūcijas pārstāvji pasākuma laikā sniegs atbildes. Asociācijas vēlme ir pasākumu cikla ietvaros veicināt veiksmīgu sadarbību Asociācijas biedriem ar nozarei svarīgajām institūcijām. Aicinām Asociācijas biedrus, kuriem interesētu dalība pasākumā, sazināties ar Helgu Gansoni (office@lakifa.lv), lai veiktu tālāku reģistrāciju pasākumam.

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.