“Brokastis ar institūcijām” – Pārtikas un veterinārais dienests

05.10.2022.

Asociācija turpina pasākumu ciklu “Brokastis ar institūcijām” un turpina uzrunāt institūcijas, ko par aktuālām norādījuši Asociācijas biedri. 4. oktobrī uz sarunu tika uzaicināti pārstāvji no Pārtikas un veterinārā dienesta.

Pārtikas un veterināro dienestu pārstāvēja Pārtikas uzraudzības departamenta (turpmāk – PUD) direktors, ģenerāldirektora vietnieks Ernests Zavadskis, PUD direktora vietnieks Jānis Altenburgs, PUD Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākie eksperti Inese Levane un Artūrs Patetko, PUD Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Vineta Grīnberga un PUD Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vadītāja Diāna Birkenfelde.

Pasākumu cikls nodrošina iespēju Asociācijas biedriem uzdot nozarei aktuālos jautājumus, uz kuriem institūcijas pārstāvji pasākuma ietvaros sniedz atbildes.

Iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus šoreiz izmantoja un pasākumā piedalījās pārstāvji no SIA Tenachem, AS Latvijas Finieris, SIA Elme Messer L, AS Rīgas farmaceitiskā fabrika, SIA ražošanas komerciāla firma LORI, SIA Algol Chemicals, SIA GE&AL Neatkarīgais ekspertīzes birojs, SIA SilvExpo un SIA Labrains

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.