“Brokastis ar institūcijām” – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

10.03.2022.

Apkopojot biedru izrādīto interesei, uz otro cikla “Brokastis ar institūcijām” pasākumu Asociācija aicinājusi Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru.

Pasākuma norise plānota š.g. 22. martā, plkst 10:00 online vidē. 

Jaunais pasākumu cikls nodrošina iespēju Asociācijas biedriem uzdot nozarei aktuālos jautājumus, uz kuriem institūcijas pārstāvji pasākuma laikā sniegs atbildes. Asociācijas vēlme ir pasākumu cikla ietvaros veicināt veiksmīgu sadarbību Asociācijas biedriem ar nozarei svarīgajām institūcijām.

Plašāka informācija par pasākumu, kā arī pieteikuma anketa biedriem, kur iespējams uzdot aktuālos jautājumus tiks izsūtīta tuvākajā laikā. 

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.