Asociācijas dalība CEFIC organizētajā nacionālo asociāciju sanāksmē

20.05.2022.

18.-19.maijā Asociācijas izpilddirektore Zanda Jurjāne piedalījās Eiropas Ķīmijas rūpniecības padomes (CEFIC) nacionālo asociāciju sanāksmē (AFEM), kas notika Lisabonā, Portugālē. 

Asociācija piedalījās diskusijā par Ukrainas kara un enerģētikas krīzes ietekmi uz ķīmijas nozari, kā arī valstis dalījās pieredzē kā katra piedzīvo šo ietekmi, kādi ir seku mazināšanas pasākumi katras valsts līmenī un ES līmenī, kā valstīs tiek īstenots Eiropas Atveseļošanas plāns (Recovery and Resilience plan). 

Sanāksmē tika sniegts kopsavilkums par:

• darbībām un aktuālais laika grafiks REACH regulas pārskatīšanai, kas tiek veikta saskaņā ar Ilgtspēju sekmējošo ķīmikāliju stratēģiju (Chemicals Strategy for Sustainability); 

• REPowerEU rīcības soļiem, kas vērsti uz atkarības no Krievijas fosilā kurināmā samazināšanu un zaļās pārejas paātrināšanu. Nākamā AFEM sanāksme plānota oktobrī, Briselē, Beļģijā.