Asociācija tiekas ar Klimata un Enerģētikas ministriju, lai apspriestu nozares galvenās aktualitātes

24.11.2023.

Asociācija 22. novembrī tikās ar Klimata un Enerģētikas ministriju, lai noskaidrotu tās viedokli sekojošajos nozarei aktuālajos jautājumos:

  • zaļais un zema oglekļa satura ūdeņradis,
  • elektroenerģijas tirgus dizains un koksnes biomasas izmantošanas potenciālo transformāciju.

Asociācija uzsvēra nepieciešamību:

  • nodrošināt piekļuvi atjaunojamiem resursiem ražotājiem,
  • piemērotas infrastruktūras izveidi Latvijā,
  • konkurētspējīgu cenu politiku,
  • atbalsta programmas gan priekšizpētes risinājumu veikšanai ķīmiskajā rūpniecībā dekarbonizācijas tehno-ekonomiskajiem pamatojumiem un scenārijiem, gan dekarbonizācijas risinājumu ieviešanā,
  • nacionāla mēroga plānu efektīvu energokopienas principu ieviešanā ilgtermiņa elektroenerģijas pirkuma līgumu (PPA) noslēgšanai starp AER ražotājiem un lielajiem energopatērētājiem,
  • turpināt un palielināt koksnes kā vietējā un atjaunojamā energoresursa izmantošanu Latvijas energobilancē,
  • izvērtēšanas principu izveidi, kā noteikt ražotāju progresu zaļā kursa ieviešanā,
  • publiski pieejama informatīva pārskata izveidi un regulāru tā aktualizēšanu, kas ietvertu informāciju par pieejamām atbalsta programmām un mehānismiem.

Asociāciju tikšanās laikā pārstāvēja tās Valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis un izpilddirektore Zanda Jurjāne. No asociācijas biedru puses piedalījās arī pārstāvji no SIA Pharmidea, AS Grindeks, AS Valmieras Stikla Šķiedra un AS Latvijas Finieris. Klimata enerģētikas ministriju pārstāvēja Ministra padomnieks sadarbības jautājumos Andis Jēkabsons un Enerģētikas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis.

Tikšanās ietvaros Asociācija un Klimata un Enerģētikas ministrija vienojās par atkārtotu tikšanos, lai uzklausītu ministrijas progresu augstāk minētajos jautājumos un turpmākos soļus.