Asociācija piedalās European Cluster Conference 2022

28.09.2022.

26. – 27. septembrī Prāgā, Čehijā norisinājās European Cluster Conference. Konferencē piedalījās arī Asociācijas pārstāve. Pasākuma ietvaros norisinājās matchmaking pasākums, kur ar Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteri LifeScience.lv, tā sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes mērķiem tika iepazīstināti pārstāvji no Rivne Interregional Medical Cluster, Council of European BioRegions, REI – Reindustria Innovazione, Turku Science Park Ltd / HealthTurku, Human.technology Styria un Biocat.

Pasākuma ietvaros tika apmeklēts arī CZECHIMPLANT klastetries un implantu ražotāja BEZNOSKA ražotne pilsētā Kladno.

Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros