Aktualitātes “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” (4. kārta)

20.11.2018.

SIA “Farmācijas, Biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” Padome 2019. gada 13.februāra sēdē izskatīs KC 4. kārtā īstenojamu pētījumu pieteikumus.

Potenciālos pētījumu pieteicējus lūdzam sazināties ar Kompetences centra administrāciju, lai saņemtu pieteikuma veidlapas.

Pirmajā FBMTKC sēdē tiks skatīti pētniecības projektu pieteikumi, kuru dokumentu komplekti līdz 11.02.2019. parakstīti tiks iesūtīti KC .

Kompetences centrs pieņems pētījumu pieteikumus arī turpmāk projekta īstenošanas gaitā, un tie tiks  virzīti uz nākamajām tuvākajām padomes sēdēm izvērtēšanai.

Iesniedzamie dokumenti:

1) pieteikuma veidlapa;

2) tāme;

3) pēdējo 3 gadu pārskati;

4) Mazā vidējā komersanta deklarācija (nav sniedzama lielajiem komersantiem);

5) prezentācija;

6) citi dokumenti (ja attiecināms).