Aizvadīts konkurss “Ideālā ķīmijas stunda”

09.06.2020.

Asociācija 2020. gada pirmajā pusgadā organizēja video konkursu 7.-11. klašu skolēniem “Ideālā ķīmijas stunda”. Konkursā piedalījās 20 skolēnu grupas no visas Latvijas.

Gribam sveikt 1. vietas ieguvējus – komandas “Atmosfēra” dalībniekus no Skrundas vidusskolas 8.b klases!!!

Sveicam arī komandas, kas saņēma veicināšanas balvas – “Jaunie laboranti”, Laboratorium Zinātnes skola un “Oksīši” no Bauskas 2. vidusskolas 9.b klases.

Novēlam arī jaunajā mācību gadā saglabāt aizrautību un interesi par ķīmiju un tās eksperimetiem!

Ar visiem konkursa darbiem var iepazīties kimiko.lv mājas lapā. https://www.kimiko.lv/konkurss-ideala-kimijas-stunda/.


Informācija sagatavota Asociācijas īstenotā ERAF līdzfinansētā projekta “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv”
(Nr. 3.2.1.1/16/A/007) ietvaros.