Aicinām pieteikties apmācībām

18.05.2023.

Kopš 2016.gada marta, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) īsteno projektu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējumu “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs (2016-2022)” (Nr. 1.2.2.1/16/A/001). Projekts noslēgsies 2023. gada decembrī.

Uzņēmumi tiek aicināti pieteikties apmācībām projekta “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs” ietvaros, saņemot ERAF 30-70% atbalstu apmācību izmaksu segšanai.

Šobrīd aktuālās apmācības:
Ķīmijas un kosmētikas laboratoriju pārvaldība

Kosmētikas līdzekļu etiķetes un reklāma

Laba ražošanas prakse (GMP) kosmētikā (ISO 22716)

Praktiskās ķīmisko maisījumu CLP klasifikācijas apmācības

Produktīva ražošanas vadīšana

Produktīva pakalpojumu vadīšana

Efektīva darbinieku vadība un motivācija pārmaiņu ieviešanas procesā

Rezultatīva sarunu vadīšana

Praktiskā digitālā transformācija

LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam

Datu analīze ar MICROSOFT POWER BI ar sertifikāciju

MICROSOFT EXCEL lietpratējiem

Ievads SQL

ITIL®4 pamatkurss ar sertifikāciju

Biznesa procesu pārvaldības pamati ar sertifikāciju

Projektu vadība pēc PROJECT+ standarta ar sertifikāciju

PRINCE2® pamati (6. versija) ar sertifikāciju

INSTAGRAM reklāma un kampaņas biznesa veicināšanai

Sociālo tīklu platformas FACEBOOK rīku izmantošana uzņēmuma mārketinga aktivitāšu veidošanai

Sociālo tīklu platformas LINKEDIN reklāma un kampaņas biznesa veicināšanai

Plašāka informācija par apmācībām pieejama šajā vietnē.

Projekta numurs: 1.2.2.1/16/A/001