Aicinām pieteikties apmācībām

18.05.2023.

Kopš 2016.gada marta, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAĶĪFA) īsteno projektu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)  līdzfinansējumu “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs (2016-2022)” (Nr. 1.2.2.1/16/A/001). Projekts noslēgsies 2023. gada decembrī.

Uzņēmumi tiek aicināti pieteikties apmācībām projekta “Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmijas nozarē un saskarnozarēs” ietvaros, saņemot ERAF 30-70% atbalstu apmācību izmaksu segšanai.

Šobrīd aktuālās apmācības:
Ķīmijas un kosmētikas laboratoriju pārvaldība

Kosmētikas līdzekļu etiķetes un reklāma

Laba ražošanas prakse (GMP) kosmētikā (ISO 22716)

Praktiskās ķīmisko maisījumu CLP klasifikācijas apmācības

Produktīva ražošanas vadīšana

Produktīva pakalpojumu vadīšana

Efektīva darbinieku vadība un motivācija pārmaiņu ieviešanas procesā

Rezultatīva sarunu vadīšana

Praktiskā digitālā transformācija

LEAN un vadītprasmes efektīvam maiņas vadītājam

Plašāku informāciju par apmācībām un pieteikšanos iespējams aplūkot šajā vietnē.

Projekta numurs: 1.2.2.1/16/A/001