Aktualitātes

04.12.2023.

Asociācija aktīvi iesaistās programmas ‘Atbalsta pasākumi nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai un to īstenošanas kārtība’ izstrādē

Kopš augusta Asociācija sadarbība ar citu nozaru asociācijām un sociālajiem partneriem regulāri piedalās noteikumu projekta ‘Atbalsta pasākumi nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai un to īstenošanas kārtība’ (projekta ID 23-TA-958) izstrādē…

27.11.2023.

Brokastis ar institūcijām: Valsts vides dienests

Ņemot vērā Asociācijas biedru atsaucību, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija turpina pasākumu ciklu – Brokastis ar institūcijām. Nākamajā cikla pasākumā uz sarunu ir uzaicināti pārstāvji no Valsts vides dienesta…

24.11.2023.

Asociācija tiekas ar Klimata un Enerģētikas ministriju, lai apspriestu nozares galvenās aktualitātes

Asociācija 22. novembrī tikās ar Klimata un Enerģētikas ministriju, lai noskaidrotu tās viedokli sekojošajos nozarei aktuālajos jautājumos: zaļais un zema oglekļa satura ūdeņradis, elektroenerģijas tirgus dizains un koksnes biomasas…

21.11.2023.

Rīgas Tehniskās universitātes studenti – vēstneši dodas pie skolēniem

Turpinot pavasarī uzsākto iniciatīvu, Rīgas tehniskās universitātes studenti oktobrī un novembrī devās uz skolām, lai iedrošinātu jauniešus interesēties par ķīmiju, dalītos pieredzē, demonstrētu ķīmijas eksperimentus un iepazīstinātu skolēnus ar ķīmijas…

14.11.2023.

Asociācija iesniedz priekšlikumus farmācijas likumdošanas revīzijai 

2023.gada aprīlī Eiropas Komisija ir ierosinājusi veikt farmācijas likumdošanas revīziju, lai uzlabotu dzīvību glābjošo medikamentu pieejamību visā reģionā. 14. novembrī Asociācija sagatavoja un iesniedza Veselības ministrijai savus priekšlikumus saistībā ar…

10.11.2023.

Asociācija sadarbībā ar A.I.S.E. iesniedz priekšlikumus atbildīgajām ministrijām

Asociācijas sadarbojoties ar Starptautisko ziepju, mazgāšanas līdzekļu un apkopes produktu asociāciju (A.I.S.E.) sastādījusi viedokli un ieteikumus saistībā ar Regulas  Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP)…